image-2000x150
image-download-2backend

Milli Qurtuluş Gününün banisi

image-768x150

Hər bir xalqın milli qurtuluş və oyanış günləri,  bayramları var. Azərbaycan xalqı üçün məhz 15 iyun belə bir əlamətdar gündür.

Məhz bu gündə Azərbaycan xalqı öz dövlətini xilas etmək üçün ümummilli lider Heydər Əliyevə üz tutdu. Onun titanik fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan çox qısa zaman kəsiyində minilliyə bərabər olan, cəmi bir neçə ilə hesablanan inkişaf yolu keçərək bu günü ilə dünyada baş verən bütün çətinliklərə baxmayaraq, mərd xalqımız əfsanəvi Heydər Əliyev kimi dəyanəti və mətinliyi ilə yadda qalır.

Heydər Əliyev: Azərbaycanın böyük oğlu

Heydər Əliyev sadəcə bir ad deyil, o, böyüklüyün, müdrikliyin, öz xalqına dönməz sədaqət rəmzidir. Onun həyat və fəaliyyəti Azərbaycan tarixində unudulmaz iz qoyub, onu müasir firavan dövlətə çevirib. Heydər Əliyev təkcə siyasətçi deyil, həm də liderliyinə milyonların heyran olduğu xalqın mənəvi atası idi.

Böyük yolun başlanğıcı

Sadə bir ailədə dünyaya göz açan Heydər Əliyev hələ kiçik yaşlarından diqqətəlayiq liderlik keyfiyyətləri və ziyalılıq nümayiş etdirib. Sarsılmaz iradəsi və biliyə olan həvəsi sayəsində o, parlaq təhsil alıb və karyera nərdivanlarını sürətlə qalxıb. Onun hakimiyyət zirvələrinə gedən yolu sınaqlarla dolu olsa da, Heydər Əliyevin hər addımı xalqının rifahına hesablanıb.

Heydər Əliyev əsl dövlət xadimi kimi misilsiz müdrikliyə, strateji təfəkkürə malik idi. O, ölkəsinin dərin ehtiyaclarını dərk edir və onları təmin etmək üçün düzgün yollar tapmağı bilirdi. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan siyasi qeyri-sabitlikdən iqtisadi tərəqqiyə doğru irəliləyərək öz inkişafında nəhəng sıçrayış etmişdir. Onun gələcəyə baxışı həmişə hər bir vətəndaşın rifahı və ləyaqəti üçün qayğı ilə dolu idi.

Heydər Əliyev həmişə öz xalqına sadiq qalmışdır. Onun həyatı Vətənə qeyd-şərtsiz xidmət nümunəsi idi. O, Azərbaycan tarixinin ən çətin anlarında ağır bir məsuliyyət yükünü üzərinə götürərək dövlət başçısı oldu. Onun ölkəsinə, xalqına məhəbbəti hüdudsuz idi, cəsarəti və qətiyyəti Azərbaycanın dirçəlişinin açarı oldu.

Heydər Əliyev inanılmaz xarizmaya malik idi və insanları böyük nailiyyətlərə ruhlandırmağı bilirdi. Onun nitqləri hikmət və dərinliyə hopmuş, gələcəyə ümid və inam ruhlandırmışdır. O, insanları necə birləşdirməyi, onları böyük məqsədə çatmaq üçün birgə işləməyə ruhlandırmağı bilirdi. Onun rəhbərliyi təkcə formal deyil, həm də mənəvi idi, o, xalqı üçün əsl tərbiyəçi və müəllim idi.

Ulu Öndərin irsi

Heydər Əliyev irsi güclü, müstəqil və çiçəklənən Azərbaycandır. Onun dövlətin inkişafına verdiyi töhfəni qiymətləndirmək çətindir. İqtisadiyyatın bərpası, siyasi sistemin sabitliyi, beynəlxalq mövqelərin möhkəmlənməsi – bütün bunlar onun yorulmaz fəaliyyəti və parlaq rəhbərliyi sayəsində mümkün olmuşdur. Heydər Əliyev təkcə maddi nailiyyətlər deyil, həm də azərbaycanlıların gələcək nəsillərini ruhlandıracaq əbədi dəyərlər qoyub getmişdir.

Heydər Əliyev adı Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə əbədi yazılmış Ulu Öndərdir. Onun həyat və fəaliyyəti sarsılmaz iradə, müdriklik və Vətənə sonsuz məhəbbət nümunəsidir. O, milli qürur və ümid rəmzi, öz ölkəsinə və xalqına xidmət etməyə çalışan hər kəs üçün əbədi ilham mənbəyi idi və belə də qalır.

Tariximizin səhifələri

1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə hakimiyyət böhranı, dövlətin idarə olunması uğrunda ayrı-ayrı şəxslər və qruplar arasında mübarizə getdi və bu, ictimai həyatın bütün sahələrində xaosa səbəb oldu.

Xalq yoxsullaşma ərəfəsində idi, sosial gərginlik artırdı. Nəticədə 1993-cü ilin yayında real vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandı. Müstəqilliyin ilk illərində ölkə müstəqillik yoluna düşə bilmədi. Üstəlik, bütün addımlar yeni problemlərə gətirib çıxardı və hakimiyyətin bəzi hərəkətləri suverenliyin itirilməsinə gətirib çıxara bilərdi. O zaman ölkədəki çaşqınlığı və Ermənistanın elan etmədiyi müharibəni dayandırmaq, qaçqınlarla bağlı problemi tez həll etmək, respublikanın həyatını normal məcraya yönəltmək lazım idi. Belə bir çətin dövrdə uzun illər öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan xalqımız millətin xilası üçün məsuliyyəti Heydər Əliyevdən xahişlə tələb etdilər. Azərbaycanın baş naziri olmuş, sonralar Heydər Əliyevə qarşı qiyamın təşkilatçılarından biri olmuş üsyankar polkovnik Sürət Hüseynov zirehli texnika karvanı ilə Gəncədən Bakıya doğru hərəkət etdi. Əliyev qorxuya və riskə məhəl qoymadan qiyamçıların qarşısına çıxır. O, yüksək nüfuzu və diplomatiyası ilə onları qardaş qırğınının zərərliliyinə və təhlükəsinə inandırır.

Bundan əvvəl Azərbaycan Konstitusiyasına ölkə prezidenti vəzifəsində işləmək üçün yaş həddi ilə bağlı maddə daxil edilmişdi ki, bu da birbaşa Əliyevin yaşının çox olması ilə bağlıdır, lakin baş verənlər nəticəsində heç kim şübhə etmirdi. Bu maddə dəyişdirilərək,  Azərbaycan xalqı ölkəni yaxınlaşan fəlakətdən xilas etmək üçün o vaxtda Kreml hakimiyyətinin qızqanclığına məruz qalmış görkəmli liderini Naxçıvandan Bakıya dəvət etdi.  Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının dəvətini şərəflə qəbul edərək iyunun 9-da Bakıya gəldi və artıq ayın 15-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri seçildi.

1993-cü il oktyabrın 3-də isə Heydər Əliyev ölkə prezidenti seçilərək, özlərinə tarix yazan qlobal siyasi oyunçuların ssenarilərinin həyata keçirilməsində kiçik dövlətlərin əvəzsiz rolu ilə bağlı postulatları təkzib etdi.

Yeni dövr – dövlətin formalaşması mərhələsidir

Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbəri kimi öz səriştəli fəaliyyəti ilə çox qısa müddətdə ölkədə sosial gərginliyi aradan qaldırıb vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaqla yanaşı, müstəqil və güclü dövlət quruculuğu prosesinə start verə bildi.

Amma bu illər Azərbaycan üçün ciddi sınaqlar dövrü idi: müstəqil dövlət kimi yadda qala biləcəkmi?! Zaman göstərdi ki, Azərbaycan xalqının milli ruhu hələ sönməyib, onun layiqli xalq lideri, irimiqyaslı dövlət xadimi olduğu üçün istənilən çətinliyə qalib gələ bilər. Diqqətiniz üçün bildirirəm ki, bütün bu məqamlar mənim 2023-cü ildə Ukraynada nəşr olunan  “Oтец Нации» (Millət Atası) monoqrafiya kitabımda təsvir olunub.

Hər bir dövlətin formalaşmasında görkəmli şəxsiyyətlər böyük rol oynayır və oynayacaqdır. Lider cəmiyyətin və dövlətin həyatında mühüm rol oynamaq, xalqını irəli aparmaq üçün daim zirvədə olmalı, bütün imkanlarını toplamağı, ondan düzgün istifadə etməyi bacarmalıdır. Azərbaycan xalqı zəngin tarixə, mədəniyyətə, adət-ənənələrə malik böyük xalqdır. Amma təəssüflər olsun ki, tarixi proseslər elə getdi ki, son bir neçə əsrdə öz müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan Azərbaycan xalqı öz suveren dövlətini yarada bilmədi. Və yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanda vəziyyət əsaslı şəkildə dəyişdi.

Düşmən çəkişmələri

1995-ci ilin martında uğursuz çevrilişin tərəfdarları xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin köməyi ilə yenidən cəhd etmək qərarına gəldilər. Və bu dəfə Heydər Əliyevin məharətli fəaliyyəti ilə Ölkədə Yeni Konstitutsiya qəbulu ilə  konstitusiya quruluşuna qarşı mübarizə qəti şəkildə dayandırıldı. Ölkədə ictimai təhlükəsizlik və sabitlik bərpa olundu.

1993-1996-cı illərdə müstəqillik illərində ölkənin keçmiş rəhbərliyinin utopik qərarlarının nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinə Heydər Əliyev rəhbərlik etmişdir. Lakin Heydər Əliyevin fəaliyyəti təkcə yığılıb qalmış problemlərin həllinə deyil, eyni zamanda, onun səyləri ölkənin gələcək inkişafına və dövlətçiliyinin möhkəmlənməsinə yönəlmişdi. Eyni zamanda, ölkənin siyasi çaşqınlıq vəziyyətindən çıxarılması və dövlətçiliyin əsaslarının bərpası məsələsi var idi. Eyni zamanda, işsizliyin azaldılması və dövlətin gələcək taleyi üçün ictimai məsuliyyətin formalaşdırılması üçün əsaslı tədbirlər görülməli idi. Heydər Əliyev bütün bu məsələləri öz nəzarətində saxlayır və həll edirdi.

Çətinliklərin öhdəsindən gəlmək – tikanlardan ulduzlara qədər

1993-2003-cü illər onilliyi müxtəlif təhdid və təhlükələrlə müşayiət olundu, gənc respublikaya təzyiqlər həddən artıq böyük idi. Heydər Əliyevin siyasi nüfuzu və vaxtında qəbul etdiyi qərarlar Azərbaycanın şəxsiyyətsiz dövlət vəziyyətinə düşmək təhlükəsini neytrallaşdırdı. On il ərzində Azərbaycan genişmiqyaslı iqtisadi islahatlar, ölkənin siyasi sisteminin və ictimai münasibətlərin humanistləşdirilməsi ilə paralel olaraq dövlətçiliyin qurulması, demokratik keçid və konsolidasiya yolu keçmişdir.

Ümummilli liderin aydın rəhbərliyi ilə Azərbaycanın silahlı qüvvələri 1994-cü ilin əvvəllərində işğal olunmuş bir neçə ərazimizi düşmən tapdağından azad edib. Lakin ordu quruculuğunu yaxşılaşdırmaq üçün vaxt lazım idi. 1994-cü il mayın 12-də ABŞ, Rusiya Federasiyası və Fransanın daxil olduğu ATƏT-in Minsk Qrupunun himayəsi altında yaradılmış cəbhədə atəşkəs əldə edildi. O zaman Heydər Əliyevin taktikasını lakonik formada ifadə etmək olar: “müharibədə qalib gəlmək üçün kifayət qədər güclü və ondan qaçmaq üçün müdrik olmaq lazımdır”.

Bu, müdrik dövlət başçısı, Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin bariz sübutu oldu. Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma ilə Heydər Əliyev arasında yaranan dostluq da Azərbaycan rəhbərinə vaxtında mənəvi dəstək oldu.

Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbəri kimi öz səriştəli fəaliyyəti ilə çox qısa müddətdə ölkədə sosial gərginliyi aradan qaldırıb vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaqla yanaşı, müstəqil və güclü mütərəqqi dövlət quruculuğu prosesinə start verə bildi.

Ümummilli liderin Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi həmin tarixi dövrdən keçən iyirmi ildən sonra dövlətçilik və milli şüur, iqtisadiyyat və sosial sistem əsaslı transformasiyaya uğramışdır. Ölkədə ictimai-siyasi həyatın zəruri sabitləşməsi, demokratik ənənələrin və təsisatların yaradılması və təkmilləşdirilməsi baş verdi. Dövlət aparatı gücləndirildi, səmərəli dövlət idarəetmə institutları formalaşdırıldı. Cəmiyyətdə yeni davranış normaları, stereotiplər yaradıldı, yeni açıq və demokratik vətəndaşlıq formalaşdı. Qarabağ cəbhəsində atəşkəs rejimi şəraitində iqtisadi inkişafın əsas prioritetləri tərtib edilmiş, 1994-cü ildən başlayaraq müstəqil dövlətin neft strategiyası yaradılmış, bunun əsasını “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması təşkil etmişdir. . Azərbaycanın regional logistika mərkəzi kimi rolu Böyük İpək Yolu layihəsində fəal iştirakı ilə dəyişib. Bundan əlavə, həyata keçirilən xarici siyasət modeli formalaşdırılıb, müasir döyüşə hazır ordu yaradılıb. Bütün bunlar isə ölkəyə lazımi vaxtda vətənpərvər-peşəkar bir insanın hakimiyyətə gəlməsinin sayəsindədir.

Liderin fundamental məntiqi və uzaqgörənliyi müasirlərin uğurudur

Heydər Əliyev həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən möhkəm demokratiyanın həyat qabiliyyətli modeli ilə nəticələnən dəyərlər toplusunu təcəssüm etdirdi. Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə ölkənin müasir inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradılmış, Azərbaycanın bir dövlət kimi dərk edilməsi təmin edilmiş, Azərbaycanın müasir dünyaya gələcək sıçrayışı üçün şərait yaradılmışdır…

Heydər Əliyev bütün Azərbaycan xalqı üçün milli dirçəliş və millətin ləyaqəti ilə bağlı qaçılmaz milli simvola çevrilmişdir. Ümummilli lider xalqın dəstəyinə arxalanaraq Azərbaycanı diz çökdürdü. Onun nəcib arzusu ideoloji əqidəsindən, siyasi üstünlüklərindən asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlını xoşbəxt etmək idi. Yaxşı siyasətçi xalqı ona inandırmağı bacarır, Heydər Əliyev kimi böyük siyasətçi isə hər bir Azərbaycan vətəndaşını özünə inandırmağı bacarıb. O, milyonlarla insandan vahid bir millət yaratdı.

İcazə verin, fikrimi deyim, əminəm: Heydər Əliyev sağ olsaydı, bugünkü Ukrayna böhranının həllində Kiyev şəhərinin fəxri vətəndaşı kimi böyük bir vasitəçi missiyasını öz üzərinə götürərdi. Axı, hərbi əməliyyatların və açıq şəkildə vətəndaş qarşıdurmasının getdiyi bir ölkəni idarə etmək çox çətindir.

Ukraynada çoxlu belə problemlər yığılıb, lakin təəssüf ki, biz onların həllini hələ lazımi səviyyədə görmürük. Mən çox istəyirəm ki, Ukrayna xalqının müdrikliyi Azərbaycanda olduğu kimi bu çətin dövrdə də üzə çıxsın. Ukrayna rəhbərlərinin Heydər Əliyev kimi xalqın bu gününə və gələcəyinə xidmət etməsi üçün ilk növbədə ölkənin sülhün, vətəndaşların təhlükəsizliyinin, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi baxımından daxili problemlərini həll etməlidirlər.

Liderin iradəsi, nizam-intizamı, məqsədyönlülüyü və müdrikliyi vətənpərvərlər və gələcək nəsillər üçün örnəkdir.

Prezident Heydər Əliyev özünə və tabeliyində olanlara qarşı çox tələbkar idi. Onun qoyduğu iş tempinə ancaq peşəkarlar tab gətirə bilər. Və tezliklə diletantlar və müxtəlif səviyyəli müvəqqəti hökmdarlar öz yerlərini tərk etməyə başlayacaqlar, yollarını ümumi problemləri istəyən və həll edə bilən liderlə ayaqlaşa bilənlərə verəcəklər. Əliyevin və komandasının hakimiyyətə gəlişi ilə insan yataqxanasının sivil sistemi transformasiya olunur və bu zaman əsas amil Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, milyonlarla insanın həyat şəraitinin normallaşdırılması ilə bağlı danışıqlar və əməli abadlıq işləri görülməkdədir.

Azərbaycanda bugünkü əmin-amanlıq nəinki xarici düşmənlərə, hətta ölkədə qisas almaq, hakimiyyətə tələsmək, ölkəni parçalamaq cəhdlərindən çəkinməyən, terror aktları, dövlət çevrilişləri təşkil etməklə cəmiyyəti parçalamaq arzusunda olanlara da yaraşır. Heydər Əliyev və xalq dəfələrlə belə cəhdlərlə üzləşib.

Biz hər il liderimizin planlarının həyata keçməsinə, Vətənimizi firavan, bütöv və azad görmək arzusuna yaxınlaşırıq! Bu yaxınlaşma milli dövlətçiliyin, milli kimliyin möhkəm təməlini qoyan şəxsiyyətin yeni sifətlərini açır.

Biz hər il liderimizin planlarının həyata keçməsinə, Vətənimizi firavan, bütöv və azad görmək arzusuna yaxınlaşırıq! Bu yaxınlaşma milli dövlətçiliyin, milli kimliyin və milli ləyaqətin, yəni Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanmış Azərbaycanın bütün qurucu ideyalarının möhkəm təməlini qoyan şəxsiyyətin yeni sifətlərini açır.

Ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi kursun davamlılığının möhkəm əsasını qoydu. Onun dövlət quruculuğu və iqtisadi dirçəliş sahəsində intensiv fəaliyyəti nəticəsində ulu öndərin siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin və biribci vitse-Prezident, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan dünyanın sürətlə inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilib.

Siyasi liderlər xalqların və dövlətlərin taleyinin formalaşmasında əsas rol oynayırlar. Onlar sosial dəyişikliklərin memarı, milli maraqların keşikçiləri və xalq iradəsinin ilhamvericiləridir. Siyasi lider olmaq təkcə imtiyaz deyil, həm də insandan müdriklik, qətiyyət və işinə sonsuz fədakarlıq tələb edən böyük məsuliyyətdir.

Siyasi lider H.Əliyev hesab edirdi ki, o, öz ölkəsinin tarixini, mədəniyyətini, iqtisadiyyatını dərindən dərk etməlidir. Liderin müdrikliyi uzunmüddətli inkişafa və çiçəklənməyə töhfə verən əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək bacarığında təzahür edir. Keçmişi təhlil etməyi və gələcəyi proqnozlaşdırmağı bilən lider xalqını çətinliklərdən və sınaqlardan keçirə bilər.

Məsuliyyət və sədaqət Əliyevlərin əsas xüsusiyyətləridir. Siyasi liderin məsuliyyəti öz vətəndaşlarının rifahı və təhlükəsizliyinin qayğısına qalmaqdır. Qəbul etdiyi hər qərara görə məsuliyyət hiss edən lider idarəetmədə dürüstlük və şəffaflıq üçün çalışacaq. Əsl lideri adi siyasətçidən fərqləndirən vətəninə və xalqına sədaqətdir. Belə bir lider xalqının rifahı üçün öz maraqlarını qurban verməyə hazırdır.

Liderliyin ən vacib cəhətlərindən biri başqalarını ruhlandırmaq bacarığıdır. Siyasi lider xarizmatik olmalıdır ki, insanları dəyişikliklərin zəruriliyinə inandırsın və onları birgə işləməyə səfərbər edə bilsin. Güclü lider insanları ümumi məqsəd ətrafında birləşdirməyi, onlara inam aşılamağı və çətin anlarda dəstək verməyi bilir.

Böyük liderlərdən nümunələr

Tarix görkəmli siyasi liderlərin çoxlu nümunələrini bilir. İllərlə siyasi qeyri-sabitlikdən sonra Azərbaycanı sabitlik və tərəqqi yoluna aparan Heydər Əliyev. O, siyasi liderdir – sadəcə lider deyil, xalqı üçün ümid və tərəqqi rəmzidir. Onun gücü təkcə gücdə deyil, həm də müdriklik, məsuliyyət və ruhlandırmaq bacarığındadır. Əsl lider öz ölkəsinin tarixində və həmvətənlərinin qəlbində dərin iz qoyur. Məhz belə liderlər insanlara çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə, güclü dövlətlər qurmağa və gələcək nəsillərin daha yaxşı gələcəyini təmin etməyə kömək edirlər.

Azərbaycan Vətənpərvərliyi üçün müdrik Heydər Əliyevə borcludur

İyunun 15-i Azərbaycan tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olub və bu, bütün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə bağlıdır. Belə ki, çox qısa bir müddətdə ölkənin müstəqilliyinin tam bərpası üçün iqtisadi və siyasi çıxılmaz vəziyyətini aradan qaldıraraq onu müstəqil və güclü dövlətə çevirdi.

Heydər Əliyev Azərbaycan üçün çox işlər görüb, lakin ürəyində yarımçıq qalmış bir arzusunu – işğal olunmuş torpaqların azad edilməsini, qaçqınların öz doğma yurdlarına qayıtmasını əlindən alıb.

Zaman keçdi və Azərbaycan ümummilli liderin çoxşaxəli fəaliyyətinin nəticələrinə əsasən onun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğal olunmuş bütün torpaqları azad etdi, öz doğma mərkəzlərinə qayıtdı. qaçqınlar və hər yerdə Azərbaycanın 3 rəngli işıqlı bayrağının Qarabağ üzərində dalğalanması, bu da Heydər Əliyevin böyük əməyi idi.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının, Ordusunun, Prezidentinin, Beynəlxalq hüququn həmrəyliyi vəsiyyətini yerinə yetirərək yeni reallıq üzə çıxdı. Bu reallıqlar  işğalçını işğal olunmuş 20% torpaqlarımızdan qovmuş, BMT Təhlükəsizlik Şurasının işxalçıların torpaqlarımızdan çıxarılmasını tələb edən  4 qətnaməsini yerinə yetirərək, 27 il ərzində çoxları üçün kağız parçası olan dəyərlərimizlə  yeni Azərbaycan yaradılıb. Azərbaycan bilir ki, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Lakin bunun heç bir nəticəsi olmayıb. Biz özümüz beynəlxalq hüquq praktikasında və regionumuzda yeni reallıq yaratmışıq. 200 illik İşğala son qoyulub.

Bu gün Azərbaycan bir çox beynəlxalq birlik və təşkilatların üzvüdür. Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı olan İlham Əliyevin bütün beynəlxalq və mötəbər ümumavropa təşkilatında parlaq çıxışları, verdiyi vədləri yerinə yetirməsi, erməni millətçiləri ilə bağlı mübahisələrdə onun rəhbərlik etdiyi qrupun inamlı qələbələri Azərbaycanda haqlı qürur hissi doğurur. hər bir Azərbaycan vətəndaşı. Bayramınız mübarək, hamımıza! Tarixi qoruyun – gələcəyi yaradın! Biz VƏTƏNPƏRVƏR  andına sadiq qalırıq.

 

Arif  Cəmil oğlu Quliyev,

Kiyev Əqli mülkiyyət və hüquq Universitetinin elmi şurasının üzvü,  Konstitusiya, Beynəlxalq hüquq və ictimai-hüquqi fənlər kafedrasının professoru, hüquq elmləri doktoru, professor, diplomat,

Ukraynanın Əməkdar Təhsil işçisi,

Ukrayna Ali Təhsil Milli Elmlər Akademiyasının Akademiki,

Beynəlxalq, Azərbaycan və Ukrayna Jurnalistlər ittifaqlarının üzvü

image-768x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki