image-2000x150
image-10b2747f-33c7-468c-85bd-89899a3ea7a7backend

Azərbaycan öz gücünə inanır

image-768x150

Prezident İlham Əliyev: “Bu gün istənilən meyar üzrə, istənilən parametr üzrə Azərbaycan heç kimdən asılı deyil”

Azərbaycanın son illərdəki yüksəlişinin əsasını ölkə iqtisadiyyatının inkişafı təşkil edir. Artıq respublikamız çox nüfuzlu beynəlxalq iqtisadi qurumlar tərəfindən dinamik inkişaf edən ölkə kimi etiraf olunur. Azərbaycanın dünyada nüfuzunun artmasında ölkəmizdə keçirilən mötəbər beynəlxalq tədbirlərinin də mühüm rolu var. Beynəlxalq tədbirləri təşkil etməklə Azərbaycan özünü bütün dünyaya sürətlə inkişaf edən ölkə kimi tanıtmaq fürsətini qazanıb. Əlbəttə ki, Azərbaycanın bu iqtisadi inkişafının, ümumiyyətlə uğurlarının kökündə dayanan ən mühüm və həlledici faktor neft-qaz amilidir. Lakin son illərdə, xüsusən də, 2022-ci ildə müşahidə etdilən dəyişikliklərdə inkişafın daxili strukturunda yeni meylin ortya çıxdığı görünür. Bu da Azərbaycanın iqtisadi potensialında qeyri-neft sektorunun rolunun artması ilə əlaqədardır. Əgər inkişaf templəri nöqteyi-nəzərindən müqayisə aparılsa, qeyri-neft sektorunun yüksəliş tempi neft sahəsində müşahidə olunan inkişaf tempindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir. İldən-ilə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun formalaşmasında neft-qaz sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektoru və bu sahədə əldə olunan gəlirlər daha çox rol oynamağa başlayıb. 2021-ci il martın 5-də YAP-ın VII qurultayında Prezident İlham Əliyev geniş nitq söyləyib, iqtisadi məsələlərlə də bağlı perspektiv fəaliyyət istiqamətlərini göstərib: “Ölkənin gələcəyi elə planlaşdırılmalıdır ki, uzunmüddətli dayanıqlı inkişaf təmin edilsin, müstəqillik əbədi olsun. Azərbaycan genişmiqyaslı islahatlar aparan ölkədir. Biz gündəlik həyatda, ölkəmizin iqtisadi göstəricilərində, sosial sahədə əldə edilmiş nailiyyətlərdə görürük ki, bu islahatların çox böyük əhəmiyyəti var. Eyni zamanda, ictimai-siyasi iqlimin sağlamlaşdırılmasında da bu təşəbbüslərin və islahatların böyük rolu vardır”.

Azərbaycanın inkişafı dayanqlı və uzunmüddətli xarakter daşıyır. Təbii ki, neft tükənən sərvət olsa da, neft hasilatının yaratdığı imkanlardan iqtisadiyyatın digər sferalarının inkişaf etdirilməsi üçün faydalı şəkildə istifadə edilir. Məhz bunun sayəsində Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tempi daha da artıb. Dövlətimizin başçısı YAP-ın qurultayında bundan sonrakı hədəfləri də açıqlayaraq iqtisadi müstəqilliyimizin önəmini vurğulayıb: “İqtisadi müstəqillik həm hazırlıq baxımından, həm siyasi müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi baxımından əsas şərtdir. Bu gün istənilən meyar üzrə, istənilən parametr üzrə Azərbaycan heç kimdən asılı deyil. İqtisadi sahədə ən qabaqcıl yerlərdə olan Azərbaycan – istər xarici borc baxımından, istər iqtisadi artım baxımından və adambaşına düşən valyuta ehtiyatları baxımından öndədir. Ölkəmizə gələn investisiyalar dayanmadan artır”.

Yeri gəlmişkən, Yeni Azərbaycan Partiyasının 5 mart 2021-ci il tarixli VII qurultayından sonra partiyanın strateji fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edən Proqram müəyyən olunub. Partiyanın yeni Proqramı 5 fəsildən və ümumilikdə 29 müddəadan ibarətdir. Burada “Partiyanın inkişafı və uğurları”, “Siyasi dəyərlər və prinsiplər”, “Partiyadaxili münasibətlərin və partiyanın fəaliyyətinin əsasları”, “Partiyanın əsas hədəfləri” və “Müzəffər liderlə Azərbaycanı yeni zirvələrə aparan güclü partiya” adlı fəsillər və  Heydər Əliyev yolu, Müstəqillik, Azərbaycançılıq, Dövlətçilik, Qanunun aliliyi, Varislik və təkamül, Konstruktiv əməkdaşlıq və dialoq, Sosial ədalət və insan amili, Multikultural cəmiyyət, Demokratik ənənələrin inkişafı, Peşəkarlıq, İşgüzar münasibətlər, Şəxsi inkişaf, Sağlam rəqabət, Etik davranış və milli dəyərlər, İnnovativ inkişaf və kreativlik, Elmilik, Müasirlik, Heydər Əliyev irsinin təbliği və təşviqi, Güclü iqtisadiyyat və davamlı inkişaf, İnklüziv cəmiyyət, ədalətli sosial təminat və insan kapitalının inkişafı, Şəffaflığın artırılması, Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, Azərbaycan dili və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi, Mədəni irsin və milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, Vətəndaş həmrəyliyinin təminatı, Milli maraqlar və xarici siyasət, Ordu quruculuğu, İşğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdış kimi müddəalar öz əksini tapıb.

32 illik müstəqillik tarixinə malik olan ölkəmizin iqtisadi uğurları artmaqdadır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan müstəqil siyasət həyata keçirir və öz gücünə inanır.

 

Rüstəmova Aybəniz Vilayət qızı, Avrasiya Universitetinin Humanitar fənlər və regionşünaslıq kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

image-768x90

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki